Psikiyatrik İlaçlar: Antipsikotikler

İlk olarak 1950’li yıllarda keşfedilen antipsikotikler psikotik bozukluklar ve mani gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu. Bugün ise bu grup ilaçlar sadece bu rahatsızlıklarda değil depresyon, dürtü kontrol bozukluğu gibi birçok farklı hastalıkta da kullanılmaktadır. Daha önce yapılan bilimsel çalışmalarda, psikotik bozukluk ve bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklarda beyinde temel olarak dengesi bozulan maddenin sadece dopamin olduğunu [...]

Psikiyatrik İlaçlar: Antipsikotikler2024-05-21T08:57:28-07:00

Psikiyatrik İlaçlar I: Antidepresanlar

Psikiyatrik rahatsızlıklarda kullanılan 100 farklı molekül bulunmasına rağmen kullanım sıklıkları ve tedavi ettikleri rahatsızlıklar açısından baktığımızda psikiyatrik ilaçları kabaca dört sınıf altında toplayabiliriz. Antidepresanlar, Antipsikotikler, Anksiyolitikler, Duygudurum düzenleyicileri. Antidepresanlar: Birbirinden çok farklı etki mekanizmalarına sahip olan antidepresanlar vardır. Ancak en çok kullanılan ve SSRI olarak adlandırılan grup beyin hücrelerinde serotonin miktarını arttırarak etki ederler. [...]

Psikiyatrik İlaçlar I: Antidepresanlar2024-05-21T08:57:37-07:00